Vĩnh Nguyên Thúy

Vĩnh Nguyên Thúy

Điện thoại : 0907305881

Địa chỉ : Bình Đại, Bến Tre

Thu mua tôm thẻ chân trắng khu vực Bình Đại, Bến Tre

Bảng giá từ Vĩnh Nguyên Thúy

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 320.000 /kg 28-08-2022
Tôm sú 30 con (ao) 250.000 /kg 28-08-2022
Tôm sú 40 con (ao) 180.000 /kg 28-08-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 115.000 /kg 22-01-2024
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 100.000 /kg 22-01-2024
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 90.000 /kg 22-01-2024