Vĩnh Nguyên Thúy

Vĩnh Nguyên Thúy

Điện thoại : 0907305881

Địa chỉ : Bình Đại, Bến Tre

Thu mua tôm thẻ chân trắng khu vực Bình Đại, Bến Tre

Bảng giá từ Vĩnh Nguyên Thúy

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 124.000 /kg 24-05-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 124.000 /kg 24-05-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 108.000 /kg 24-05-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 97.000 /kg 24-05-2022