Vương

Vương

Điện thoại : 0944990099

Địa chỉ : Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ đập đá, oxy khu vực Bạc Liêu

Bảng giá từ Vương

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 105.000 /kg 27-03-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 111.000 /kg 09-04-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 126.000 /kg 17-05-2022
Tôm sú loại 20 con tại ao 340.000 /kg 01-06-2022
Tôm sú 30 con (ao) 260.000 /kg 01-06-2022
Tôm sú 40 con (ao) 220.000 /kg 01-06-2022