Vương

Vương

Điện thoại : 0944990099

Địa chỉ : Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ đập đá, oxy khu vực Bạc Liêu

Bảng giá từ Vương

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 115.000 /kg 15-11-2021
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 102.000 /kg 24-11-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 134.000 /kg 24-11-2021