Vương

Vương

Điện thoại : 0944990099

Địa chỉ : Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ đập đá, oxy khu vực Bạc Liêu

Bảng giá từ Vương

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 340.000 /kg 01-06-2022
Tôm sú 30 con (ao) 260.000 /kg 01-06-2022
Tôm sú 40 con (ao) 220.000 /kg 01-06-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 110.000 /kg 11-09-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 103.000 /kg 11-09-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 127.000 /kg 11-09-2022