Vương

Vương

Điện thoại : 0944990099

Địa chỉ : Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ đập đá, oxy khu vực Bạc Liêu

Bảng giá từ Vương

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 137.000 /kg 22-02-2023
Tôm sú loại 20 con tại ao 400.000 /kg 22-02-2023
Tôm sú 30 con (ao) 290.000 /kg 22-02-2023
Tôm sú 40 con (ao) 200.000 /kg 22-02-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 110.000 /kg 22-02-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 100.000 /kg 22-02-2023