Vương

Vương

Điện thoại : 0944990099

Địa chỉ : Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ đập đá, oxy khu vực Bạc Liêu

Bảng giá từ Vương

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú 40 con (ao) 140.000 /kg 02-06-2023
Tôm sú loại 20 con tại ao 190.000 /kg 18-09-2023
Tôm sú 30 con (ao) 150.000 /kg 18-09-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 109.000 /kg 24-01-2024
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 100.000 /kg 24-01-2024
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 92.000 /kg 24-01-2024