Bảng giá từ yennhu123

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá lóc đồng Cá lóc đồng 110.000 /kg 08-06-2019
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 80.000 /kg 11-06-2019
Cá tra giống loại 30-35 con/kg Cá tra giống loại 30-35 con/kg 700 /kg 28-08-2019
Cá lóc nuôi tại ao Cá lóc nuôi tại ao 42.000 /kg 28-08-2019
Cá tra tại ao Cá tra tại ao 20.500 /kg 28-08-2019
Tôm hùm tại bè Tôm hùm tại bè 450.000 /kg 25-02-2020
Tôm sú 40 con (ao) Tôm sú 40 con (ao) 140.000 /kg 16-05-2020
Tôm sú loại 20 con tại ao Tôm sú loại 20 con tại ao 220.000 /kg 05-07-2020
Cua gạch Cua gạch 180.000 /kg 07-08-2021
Cua thịt Cua thịt 120.000 /kg 07-08-2021
Tôm sú 30 con (ao) Tôm sú 30 con (ao) 180.000 /kg 09-08-2021
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 72.000 /kg 13-09-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 100.000 /kg 13-09-2021