Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 12-08-2022

tranchithan

Cập nhật ngày 11-08-2022

Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

270.000đ 10.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
minthang
minthang
minthang
minthang
Dangminhnhat

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

102.000đ Bạc Liêu
Bắt ngang, màu đẹp
TheHung

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

112.000đ Bạc Liêu
Oxy, luộc đỏ, kks
TheHung

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

127.000đ Bạc Liêu
Oxy, luộc đỏ, kks