Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 11-08-2022

Cập nhật ngày 08-08-2022

Tepbac
Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

260.000đ 230.000
Tepbac
Phunglua
Phunglua
tmlong1
tmlong1