Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 08-08-2022

minthang
minthang

Cập nhật ngày 07-08-2022

Tepbac
Tepbac
Tepbac

Ếch (tại trại)

46.000đ 4.000
Tepbac

Cá lóc giống

130.000đ 10.000
Tepbac
Tepbac

Cá tra tại ao

28.000đ 500
Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

30.000đ 220.000
triantran
Dinhnan
Minthai
Minthai
phongnha