Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 16-09-2022

thanhlau
thanhlau
thanhlau
thanhlau
triantran
triantran
triantran
phongnha
phongnha
phongnha

Cập nhật ngày 15-09-2022

Tepbac

Cua thịt

240.000đ 80.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cá rô tại ao

38.000đ 2.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Ếch (tại trại)

40.000đ 2.000
Tepbac