Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 15-09-2022

Cập nhật ngày 14-09-2022

Tepbac

Tôm sú 40 con (ao)

180.000đ 10.000
Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

240.000đ 10.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
thanhbui
thanhbui