Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 25-11-2022

Cập nhật ngày 24-11-2022

Tepbac

Tôm sú 40 con (ao)

160.000đ 8.000
Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

235.000đ 35.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Ếch (tại trại)

41.000đ 2.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac