Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 17-11-2022

Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

200.000đ 45.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cập nhật ngày 16-11-2022

minthang
minthang
Thaihoachau
Thaihoachau
TheHung
TheHung
TheHung
tranchithan
tranchithan