Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 16-11-2022

Cập nhật ngày 13-11-2022

Phunglua
Phunglua
Phunglua

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

96.000đ Sóc Trăng
Ao bạt bắt ngang xem màu
Phunglua

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

117.000đ Sóc Trăng
Ao bạt bắt ngang xem màu
Dangminhnhat
phuongnhibl