Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 29-11-2023

Tepbac
phtuyet
phtuyet
phtuyet
Tunglaitom
Tunglaitom
Tunglaitom
tranchithan
tranchithan
tranchithan
vnthuy
vnthuy
vnthuy
phuocvubl
phuocvubl
phuocvubl

Cập nhật ngày 18-11-2023

Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

170.000đ 10.000