Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 02-02-2023

Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Tôm sú 40 con (ao)

180.000đ 10.000
Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

260.000đ 10.000
Tepbac
Tepbac

Cá tra tại ao

28.000đ 1.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cá thát lát còm

90.000đ 2.000
Tepbac

Ếch (tại trại)

53.000đ 5.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cập nhật ngày 01-02-2023

thangbt

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

96.000đ Bến Tre
Ao bạt, bắt màu xanh