Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 14-03-2023

phongnha

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

112.000đ Sóc Trăng
ao bạt đập đá
phongnha

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

130.000đ Sóc Trăng
ao bạt đập đá
phongnha

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

130.000đ Sóc Trăng
ao bạt đập đá

Cập nhật ngày 13-03-2023

phtuyet
phtuyet
phtuyet
phtuyet
phtuyet
phtuyet
Trungtsss

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

104.000đ Sóc Trăng
ao bạt đáy dâp đá xem màu
Trungtsss

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

113.000đ Sóc Trăng
ao bạt đáy dâp đá xem màu
Trungtsss

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

130.000đ Sóc Trăng
ao bạt đáy dâp đá xem màu
quynhbl
quynhbl

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

110.000đ Bạc Liêu
luộc đỏ, oxy, kks
quynhbl

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

135.000đ Bạc Liêu
luộc đỏ, oxy, kks
quynhbl

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

135.000đ Bạc Liêu
luộc đỏ, oxy, kks
triantran
triantran