Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 24-03-2023

phtuyet

Cập nhật ngày 22-03-2023

5deptv
5deptv
5deptv
Phunglua

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

101.000đ Sóc Trăng
ao bạt đáy, bắt màu xanh
Phunglua
Phunglua

Cập nhật ngày 21-03-2023

Tepbac
Tepbac

Ếch (tại trại)

60.000đ 3.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac