Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 15-04-2024

Tepbac

Cá tra tại ao

27.200đ 200
Tepbac
Tepbac

Ếch (tại trại)

42.000đ 2.000
Tepbac

Cập nhật ngày 12-04-2024

TheHung

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

93.000đ Cà Mau
ao bạt đáy, màu xanh
TheHung
TheHung
thuysansach35
thuysansach35
thuysansach35
nambt

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

93.000đ Bến Tre
màu xanh Thu mua các tỉnh miền tây, cần giuộc Long an
nambt

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

102.000đ Bến Tre
đạt kháng sinh, bắt đá Thu mua các tỉnh miền tây, cần giuộc Long an
nambt

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

118.000đ Bến Tre
đạt kháng sinh, bắt đá Thu mua các tỉnh miền tây, cần giuộc Long an
phtuyet
phtuyet
phtuyet
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Ếch (tại trại)

44.000đ 2.000