Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 21-03-2023

phongnha

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

100.000đ Sóc Trăng
ao bạt đáy đập đá xem màu xanh
phongnha

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

108.000đ Sóc Trăng
ao bạt đáy đập đá xem màu xanh
phongnha

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

108.000đ Sóc Trăng
ao bạt đáy đập đá xem màu xanh
phongnha

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

130.000đ Sóc Trăng
ao bạt đáy đập đá xem màu xanh

Cập nhật ngày 17-03-2023

tiendat
tiendat
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Tôm sú 40 con (ao)

210.000đ 10.000
Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

310.000đ 20.000
Tepbac
thuysansach
thuysansach
thuysansach
Binhminh
Binhminh
Binhminh
Longdinh
Longdinh