Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 19-09-2023

Cập nhật ngày 18-09-2023

danganlt
danganlt
danganlt
vnthuy
vnthuy
vnthuy
vuongbl
vuongbl
vuongbl
vuongbl
vuongbl

Cập nhật ngày 17-09-2023

Tepbac
Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

160.000đ 20.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac