Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 26-02-2024

Tunglaitom

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

118.000đ Cà Mau
oxy luộc đỏ, không cần kks
Phunglua
Phunglua
Phunglua
Phunglua
Phunglua

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

114.000đ Sóc Trăng
kiểm kháng sinh, ưu tiên áo đất
Thaihoachau
Thaihoachau
Thaihoachau
Thaihoachau

Cập nhật ngày 21-02-2024

Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cá lóc giống

90.000đ 30.000
Tepbac
Tepbac

Cá rô tại ao

39.000đ 4.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Ếch (tại trại)

42.000đ 1.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Nghêu

35.000đ 10.000