Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 04-12-2023

phongnha
phongnha
giaotg
giaotg
giaotg
hoangdu

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

92.000đ Bạc Liêu
Oxy ao bạt xem màu TQ
hoangdu

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

100.000đ Bạc Liêu
Kks, oxy luộc đỏ
hoangdu

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

115.000đ Bạc Liêu
Kks, oxy luộc đỏ

Cập nhật ngày 02-12-2023

Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cập nhật ngày 29-11-2023

Tepbac
Tepbac
Tepbac

Tôm sú 40 con (ao)

105.000đ 15.000
Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

160.000đ 10.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
phtuyet
phtuyet