Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 15-11-2023

Dinhnan
hangtravinh

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

114.000đ Trà Vinh
Kks oxy luộc đỏ
duykhanhcm
Phunglua
Phunglua
Phunglua

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

114.000đ Sóc Trăng
Kks oxy luộc đỏ
Thucbl
Thucbl
Thucbl
Thucbl

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

90.000đ Bạc Liêu
Oxy kiểm kháng sinh ao bạt
Thucbl

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

113.000đ Bạc Liêu
Oxy kiểm kháng sinh ao bạt

Cập nhật ngày 12-11-2023

Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Tôm sú 40 con (ao)

120.000đ 5.000
Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

160.000đ 5.000
Tepbac
minthang
minthang

Tôm sú 40 con (ao)

120.000đ Trà Vinh
oxy hẹn ngày