Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 05-02-2024

Tepbac

Cua thịt

300.000đ
Tepbac

Cua gạch

950.000đ 100.000

Cập nhật ngày 01-02-2024

duykhanhcm
duykhanhcm
duykhanhcm
phtuyet
phtuyet
phtuyet
Letoan313
Letoan313
Letoan313
Tepbac

Tôm sú 40 con (ao)

180.000đ 20.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac