Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 27-05-2024

phuocvubl
phuocvubl
phongnha
phongnha
phongnha
tycangio

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

Thu mua khu vực Long An, Nhà Bè, Cần Đước, Cần Giờ....
TheHung

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

88.000đ Cà Mau
lấy mẫu kiểm kháng sinh
TheHung

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

103.000đ Cà Mau
lấy mẫu kiểm kháng sinh
TheHung

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

110.000đ Cà Mau
kén màu, lấy mẫu kiểm kháng sinh
TheHung

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

83.000đ Cà Mau
bắt ngang, không xem màu, không kiểm kháng sinh
TheHung

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

90.000đ Cà Mau
bắt ngang, không xem màu, không kiểm kháng sinh
TheHung

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

101.000đ Cà Mau
bắt ngang, không xem màu, không kiểm kháng sinh
Tepbac

Tôm sú 40 con (ao)

120.000đ 20.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cập nhật ngày 20-05-2024

Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cá thát lát còm

64.000đ 2.000