Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 28-09-2022

danganlt
TheHung
TheHung
TheHung
nambt

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

116.000đ Bến Tre
Oxy luộc đỏ, kks
nambt

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

131.000đ Bến Tre
Oxy luộc đỏ, kks
phongnha
phongnha
phongnha

Cập nhật ngày 27-09-2022

Tepbac

Tôm hùm tại bè

1.600.000đ 950.000
Tepbac

Cá mú loại 1 con/kg

230.000đ 85.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac