Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 24-09-2023

Tepbac
Tepbac

Tôm sú 40 con (ao)

110.000đ 5.000
Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

155.000đ 10.000
Tepbac

Cập nhật ngày 22-09-2023

Tepbac

Tôm sú 40 con (ao)

115.000đ 23.000
Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

145.000đ 15.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
nhattruong
nhattruong
nhattruong
5deptv
5deptv
5deptv
5deptv
thanhbui
thanhbui

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

96.000đ Bến Tre
Oxy luộc đỏ kks
thanhbui

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

112.000đ Bến Tre
Oxy luộc đỏ kks
tranchithan

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

92.000đ Sóc Trăng
Bắt màu xanh, ao bạt đáy