Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 12-08-2022

5deptv
5deptv
tranchithan

Cập nhật ngày 11-08-2022

Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

270.000đ 10.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
minthang
minthang
minthang
minthang
Dangminhnhat

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

102.000đ Bạc Liêu
Bắt ngang, màu đẹp