Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 11-08-2022

TheHung

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

112.000đ Bạc Liêu
Oxy, luộc đỏ, kks
TheHung

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

127.000đ Bạc Liêu
Oxy, luộc đỏ, kks

Cập nhật ngày 08-08-2022

Tepbac
Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

260.000đ 230.000
Tepbac
Phunglua
Phunglua
tmlong1
tmlong1