duynhut 0 Báo xấu

Mật độ nuôi cá lóc đầu vuông và biểu hiện của cá gù lưng

Cá lóc đầu vuông, nuôi mật độ trong bồn bao nhiêu là hợp lý? Tình trạng cá bị gù lưng? Hồ Quốc Huy, Thoại Sơn, An Giang