duynhut 0 0

Cá lóc bị nổ mắt

Nhà em có nuôi khoảng 20 ngàn con cá lóc bông, trọng lượng hiện tại khoảng 150g/con. Diện tích nuôi 2000m2, cá đang bị bệnh nổ mắt. Xin cho em biết nguyên nhân cá bệnh và trị bệnh cá như thế nào? ppncnt07@zing.vn


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios