thuysantepbac 0 0

Tạt C cho tôm

Hứa Văn Nhịn (Trà Cú - Trà Vinh): Khi thả tôm tôi thường tạt C nhưng nghe nói tạt C thì không có tác dụng gì cho tô, điều này có đúng hay không?


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios