thuysantepbac 0 0

Bệnh phân trắng trên tôm thẻ

Nguyễn Thị Thúy (Mỹ Xuyên - Sóc Trăng): Tôm thẻ 1 tháng có dấu hiệu bệnh phân trắng và chết. Cho tôi hỏi nên hủy bỏ cả ao hay tiếp tục nuôi?


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios