thuysantepbac 0 0

Tôm thẻ bị bệnh đường ruột

Đặng Hoài Hận (Mỹ Xuyên - Sóc Trăng): Tôm thẻ 30 đến 40 ngày bị hư đường ruột chết lai rai. Cho tôi hỏi nguyên nhân và cách xử lý ra sao?


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios