thuysantepbac 0 0

Khắc phục tôm tấp mé

Nguyễn Hoàng Oanh (Phú Tân - Cà Mau): Tôm thẻ thả được 7 ngày ít xuống đáy, tấp mé nhiều. Cho tôi hỏi cách khắc phục tốt nhất, thông số ao: pH 8.2, kiềm 130, mật độ 100 con/m2, mực nước 1.3m và nước có màu xanh nhạt.


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios