thuysantepbac 0 0

Vỏ tôm có màu xanh và cách điều trị đục cơ trên tôm thẻ

Lê Hoàng Phúc (Long Phú): Vỏ tôm màu xanh, đóng nhớt có phải là bệnh hay không? Tôm thẻ 15 đến 60 ngày bị đục cơ, cách điều trị như thế nào?


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios