khanh1012 2 0

Biến dị tổ hợp

Cho mình hỏi những ví dụ áp dụng ứng dụng biến dị tổ hợp trên các đối tượng thủy sản trong và ngoài nước và tài liệu nghiên cứu. Cảm ơn mọi người !


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
khanh1012 Lúc 19:21 05/11/15
0

cám ơn bạn nhiều nhé!

hungdaica190487 Lúc 13:37 04/11/15
0

Hiện mình được biết ứng dụng biến dị tổ hợp trong thủy sản là lai cá Chép V1 giữa 3 dòng máu là Việt Nam, Hunggari và Indonexia. Ngoài ra, lai giống để có cá Rô phi đơn tính (nhưng cách này không khả thi so với dùng hormon), lựa chọn Rô phi vằn dòng gilf, cá rô phi đầu vuông cũng là một dạng biến dị của cá rô đồng. Biến dị tổ hợp chẳng qua là lai tạo rồi có một số bị biến dị theo tính trạng tốt rồi được tận dụng mà thôi.