thuysantepbac 1 0

Thả nuôi ghép ốc đá với cá

Anh Hoài (Trà Vinh): Nhà tôi có ao nuôi với diện tích 3.000m2, tôi thả đủ loại cá: trôi, mè, trắm, chép. Tôi thả ốc đá xuống ao thì có ảnh hưởng đến cá hay không?


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
thuysantepbac Lúc 9:13 04/01/16
0

Theo như anh mô tả thì cá chép, cá trôi sẽ ăn ốc đá mới sinh và nở. Cá trắm cỏ thì không ăn, nhưng nếu có cá trắm đen thì chúng sẽ ăn hết ốc đá. Do đó, khi thả nuôi kết hợp thì nên căn cứ vào tập tính ăn của các đối tượng.