aquatech 0 0

Hỏi cách diệt tảo lam

Anh/Em có PP trị tảo lam hiệu quả trong ao nuôi không? Chia sẻ nhé. Cho các ao nuôi miền Bắc 


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios