ntts94
4
0

Xin một số tài liệu liên quan đến cá rô phi đơn tính dòng đường nghiệp

Hiện tại em đang nghiên cứu về giống rô phi đơn tính dòng đường nghiệp. nhưng tài liệu về rô phi đơn tính dòng đường nghiệp còn quá ít. Không biết a/c nào có tài liệu liên quan đến loại cá này có thể cho em xin được không .

Em xin cảm ơn rất nhiều


Trả lời:


Bạn vào đọc (casachsongda.com) đầy 1 dẫy bài viết về cá rô phi đơn tính
11:08 21/03/17
0  
Luấn đấy à?
7:54 16/10/16
0  
bạn nên tim tới các trường đại học và viện nghiên cưu để có nhiều tài liệu hơn
8:51 12/10/16
0  
Chào bạn. Nếu ở Gần Hà Nội bạn có thể qua Khoa Thuỷ Sản (Vnua.edu.vn), các thầy cô đang nghiên cứu về dòng đó.
13:56 10/10/16
0