tuanvu0713 3 1

Tài liệu về cách nuôi tôm thẻ và trị bệnh trên tôm

Chào mọi người, hiện tại em đang cần các tài liệu liên quan về nuôi tôm thẻ gấp ạ.Anh,chị nào có tài liệu về cách nuôi, trị bệnh.. cho em xin nhé.


Lúc 0:52 15/12/17
0

Bạn cần tải nào? Vẫn cho tải bình thường mà.

Lúc 15:55 14/12/17
0

sao không cho tải tài liệu vậy?

Lúc 12:08 01/12/16
0

Bạn có thể xem thông tin kỹ thuật nuôi tôm thẻ tại chuyên mục kỹ thuật http://tepbac.com/technical/species/42-Tom-the-chan-trang/