nhatthong47 3 2

Mọi người giúp em tìm tài liệu về cá Bông Lau Pangasius krempfi với ạ..

Mọi người ai có ai hai tài liệu dưới đây hoặc những tài liệu khác có liên quan đến cá Bông Lau thì chia sẻ giúp em với ạ, cảm ơn mọi người...!

Leng Bun Long, 2005. Nghiên cứu đặc điểm sinh học cá bông lau (Pangasius krempfi). Luận văn Tốt nghiệp Cao học, Ngành Nuôi trồng Thủy sản. Trương Đại học Cần Thơ, 69 trang.

Phạm thanh Liêm, 2005. Nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng thuần dưỡng cá bông lau (Pangasius krempfi) trong ao nuôi, 35 trang.


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
Kchau Lúc 20:33 01/05/17
0

Anh nên liên hệ chính tác giả hoặc đăng ký tài khoản online ở Trung tâm Học liệu trường ĐH Cần Thơ để yêu cầu tài liệu thì may ra còn có.

phongt94 Lúc 13:22 01/05/17
0

Bạn có thể tham khảo 2 tài liệu ở đây nhé:
https://tepbac.com/document/search/?keyword=Pangasius krempfi

nhatthong47 Lúc 20:40 28/04/17
0

mọi người ai có chia sẻ vào mail nhathong48@gmail.com giúp em vs ạ