LELINH 1 1

Đất nuôi trồng thủy sản

Sử dụng quá hạn mức mặt nước cho thuê để nuôi trồng thủy sản có vi phạm không?


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
NEW2017 Lúc 12:28 27/09/17
0Nếu sử dụng quá hạn mức mặt nước cho thuê để nuôi trồng thủy sản là hành vi vi phạm pháp luật.
Cụ thể theo Điều 27. . Nghị định Số: 41/2017/NĐ-CP, ban hành ngày 05 tháng 04 năm 2017 quy định
Các hành vi vi phạm các quy định về sử dụng mặt nước được cho thuê để nuôi trồng thủy sản sẽ bị sử phạt như sau.
1. Mức phạt tiền đối với hành vi sử dụng vượt quá hạn mức mặt nước cho thuê để nuôi trồng thủy sản như sau:
a) Từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng nếu diện tích vượt quá đến dưới 01 ha;
b) Từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích vượt quá từ 01 ha đến dưới 02 ha;
c) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng nếu diện tích vượt quá từ 02 ha trở lên.
2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối hành vi sử dụng mặt nước để nuôi trồng thủy sản mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho thuê hoặc không đúng vị trí ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tổ chức, cá nhân vi phạm tháo dỡ hoặc di chuyển lồng bè nuôi thủy sản, các mốc phân định ranh giới để trả lại mặt nước sử dụng vượt quá hạn mức đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Buộc tổ chức, cá nhân vi phạm tháo dỡ hoặc di chuyển lồng, bè nuôi thủy sản để trả lại mặt nước đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.”