NEW2017 1 2

Thức ăn thủy sản

Xin hỏi thức ăn chăn nuôi nhập khẩu về Việt Nam có hàm lượng, định lượng mỗi chất chính chỉ đạt mức từ 70% đến dưới 95% so với tiêu chuẩn đã công bố hoặc ghi trên nhãn hàng hóa sẽ bị phạt như thế nào?


Lúc 12:32 27/09/17
0Theo Điều 37. Nghị định Số: 41/2017/NĐ-CP.
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, ban hành, ngày 05 tháng 04 năm 2017 quy định:
* Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, có hàm lượng, định lượng mỗi chất chính chỉ đạt mức từ 90% đến dưới 95% so với tiêu chuẩn đã công bố hoặc ghi trên nhãn hàng hóa. Ngoài ra chị lưu ý.
* Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm nhập khẩu thức ăn chăn nuôi: - Có hàm lượng, định lượng mỗi chất chính chỉ đạt mức từ 80% đến dưới 90% so với tiêu chuẩn đã công bố hoặc ghi trên nhãn hàng hóa;
* Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm nhập khẩu thức ăn chăn nuôi: Có hàm lượng, định lượng mỗi chất chính chỉ đạt mức từ trên 70% đến dưới 80% so với tiêu chuẩn đã công bố hoặc ghi trên nhãn hàng hóa;
Ngoài ra, cơ quan đơn vị vi phạm khi nhập khẩu sẽ phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc công bố lại chất lượng thực tế của lô sản Buộc tái chế hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng toàn bộ thức ăn chăn nuôi nhập khẩu. Trường hợp không thể tái chế hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng thì buộc tái xuất hoặc tiêu hủy.