hoangthien3001 1 2

Giống cá

Mọi người cho e hỏi quy trình phòng bệnh trong trại sản xuất giống cá?

quy trình này giống hay khác với tôm?


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
LELINH Lúc 13:34 05/02/18
0

Khác chứ em, mặc dù có quy trình an toàn sinh học giống nhau nhưng quy trình phòng bệnh cho từng loài là khác nhau.