hoangthien3001 1 2

Giống cá

Mọi người cho e hỏi quy trình phòng bệnh trong trại sản xuất giống cá?

quy trình này giống hay khác với tôm?


Lúc 13:34 05/02/18
0

Khác chứ em, mặc dù có quy trình an toàn sinh học giống nhau nhưng quy trình phòng bệnh cho từng loài là khác nhau.