hoangthien3001
1
1

giống cá

mọi người cho e hỏi quy trình phòng bệnh trong trại sản xuất giống cá?

quy trình này giống hay khác với tôm?


Trả lời:


Khác chứ em, mặc dù có quy trình an toàn sinh học giống nhau nhưng quy trình phòng bệnh cho từng loài là khác nhau.
13:34 05/02/18
0