NEW2017 1 3

Hạ giá thành nuôi tôm bằng sử dụng vi sinh kết với nước ao nuôi cá điêu hồng

Mình có nghe nói một mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng hạ giá thành bằng vi sinh kết hợp tuần hoàn với nước ao nuôi cá điêu hồng. Có ai có thông tin kỹ thuật không chỉ mình để áp dụng với. Cám ơn!


Lúc 15:04 09/03/18
1

Chào bạn! Mình cũng tìm hiểu về vấn đề này và có biết sơ sơ về mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng hạ giá thành bằng vi sinh kết hợp tuần hoàn với nước ao nuôi cá điêu hồng. Diện tích ao nuôi tôm thẻ 2500m2, diện tích nuôi cá diêu hồng 2500m2. Mật độ cá 2 con/m2 (kích cỡ cá giống 200 con/kg) trước khi thả tôm thẻ 30 ngày rồi mới chuyển nước này vào ao nuôi tôm để nuôi hệ tảo lục và các loài động vật đáy có lợi trong môi trường nước làm thức ăn tự nhiên cho tôm post. Thả tôm thẻ với mật độ từ 40-50 con/m2 và sau khi thả tôm được 30 ngày thì chuyển cá điêu hồng từ ao lắng sang ao nuôi chung với tôm thẻ với mật độ 30 – 40 con/1000 m2. Định kỳ 3-5 ngày sử dụng 2 kg khoáng tạt và 25kg vôi CaCO3 cho 1000 m3 nước kết hợp với vi sinh (liều lượng tùy theo từng sản phẩm). Mình chỉ biết có vậy! Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn.