Kchau 1 0

Cách đặt nhá, sàng ăn trong ao nuôi tôm

Mọi người cho hỏi trong ao nuôi tôm 1000m2 thì đặt bao nhiêu sàng ăn, đặt như thế nào? Số lượng thứ ăn trong sàng là bao nhiêu so với ngoài ao?


Lúc 10:58 16/04/18
1

Đặt sàng (nhá) ăn là để kiểm tra tốc độ ăn, thức ăn thừa, sức ăn của tôm. Vì vậy thông thường người ta thường đặt 2 sàng và thường phải di chuyển sàng để tránh tôm quen sàn. Một sàng (nhá) đặt gần khu vực oxy nhiều, một đặt ở những nơi tôm yếu ăn như gần tâm ao, góc ao.
Số lượng thức ăn bỏ vô trong sàng và thời gian tôm ăn hết tùy theo tuổi tôm, bạn có thể tham khảo bảng hướng dẫn cho ăn của các công ty thức ăn từ 15gr-45gr/kg thức ăn.