Nguoinuoica 1 1

Dùng nước giếng khoan để nuôi cá lóc trong bể lót bạt có được không?

Nuôi cá lóc trong bể lót bạt được 10 ngày, hỏi có thể dùng nước giếng khoan để nuôi cá có được không?


Lúc 11:00 11/05/18
0

Có thể sử dụng nước giếng khoan cho ao nuôi cá lóc lót bạt nếu nước giếng khoan đủ các điều kiện: pH (6,5 - 7,5), DO (oxy hòa tan >3mg/l), hàm lượng sắt trong nước Fe <0,1mg/l , độ cứng... nếu nó chưa đạt điều kiện cần bơm lên bể lọc để xử lý trước khi cấp vào ao nuôi cá lóc.