Hoangty 1 Báo xấu

Cá chẽm bị bệnh

Hiện tượng cá chẽm lờ đờ trên mặt nước cá bị đen sau đó chết nguyên nhân do sao


Lúc 9:56 11/06/18
0

Bạn cho thông tin ít qua không thể chắc được nhưng ban đầu có thể đoán là cá bị ký sinh trùng. Bạn kiểm tra mang và gan cá xem có bị ký sinh không? Nếu có thì xổ kết hợp diệt ngoại ký sinh nhé.