NEW2017 2 0

Thuốc tím có làm trong nước ao được hay không?

Nuôi tôm sú 15 ngày tuổi hiện tượng nước đục. Hỏi chuyên gia thuốc tím có làm trong nước được không? Cách làm cho nước trong.


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
huynhminhsu Lúc 7:12 17/11/18
0

lelinh trả lời không khớp nhe

LELINH Lúc 10:11 15/06/18
0

Theo Chuyên gia Kim Văn Tiêu: "Thuốc tím không xử lý được nước đục, tốt nhất không nên dùng tránh lãng phí, thuốc tím chỉ dùng để diệt khuẩn cho tôm". Còn cách làm cho nước trong có thể sử dụng 30 -40kg/1000m3 nước. Đồng thời thực hiện cho tôm ăn 4 đúng: Đúng chất lượng, số lượng, thời gian và địa điểm cho ăn, để tôm đỡ lùng sục đáy ao làm đục nước. Việc thứ 3 là cần lấy nước qua 1 ao lắng không nên lấy nước đục trực tiếp từ kênh mương nên lấy nước vào ao lắng để cho nó lắng dần rồi diệt khuẩn và cấp vào ao nuôi thì nó sẽ lắng dần.