uyennhi 1 0

Dinh dưỡng protein

So sánh nhu cầu protein của tôm sú và tôm thẻ chân trắng


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
Kchau Lúc 12:58 20/06/18
0

Nhu cầu protein của tôm sú cao hơn tôm thẻ. Tôm sú ăn động vật. Tôm thẻ ăn tạp nhiều hơn.