tranquocviet.ntu 2 2

Tài liệu dầu thực vật trong thức ăn thủy sản

Cần tìm những tài liệu về Sử dụng dầu thực vật trong thức ăn thủy sản. Cảm ơn


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
LELINH Lúc 14:29 29/06/18
0

Bạn cũng có thể tham khảo bài viết này:
https://www.fishfarmingexpert.com/article/vegetable-oils-in-fish-feed/

LELINH Lúc 14:28 29/06/18
0

Chào bạn. Bạn nói rõ dầu thực vật là loại dầu nào nhé. Vì dầu thực vật sử sụng trong thức ăn thủy sản như dầu hoa trà, dầu camelina, dầu cọ và cả dầu hướng dương nữa.