Thekop93 1 0

Nuôi tôm thẻ chân trắng

Cho tôi hỏi: các khoáng ca; mg ; k; tôm hấp thụ k kịp thì nó có chuyển thành các hợp chất khác không?


Lúc 11:29 06/10/18
0

Tôm hấp thu kịp hay không phụ thuộc vào nhu cầu của tôm. Có nghĩa là có thời điêm tôm rất cần thi nhu cầu lớn sẽ lấy tất cả khoáng dễ hấp thu nhất có thể. Khi môi trường khoáng quá nhiều sẽ bị hấp thu vào đất hoặc chuyển hoặc chuyển hóa.