vandinhphong 3 0

Tình hình khai thác thủy sản ở thừa thiên huế

ad ơi! cho e xin tài liệu về đánh giá tình hình khai thác thủy sản ở thừa thiên huế với ạ! e cảm ơn nhiều!


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
vandinhphong Lúc 16:30 21/02/19
0

cho e xin luôn tài liệu hiện trạng khai thác ở sông ô lâu với ạ! e cảm ơn nhiều!

NEW2017 Lúc 16:04 21/02/19
0

Bạn vào link này tìm xem nhé http://ntu.edu.vn/Portals/66/Tap chi KHCNTS/So 1-2011/So 1.2011_07 Nguyen Phong Hai.pdf

NEW2017 Lúc 16:02 21/02/19
0

Mình chỉ có Hiện trạng nguồn lợi và hoạt động khai thác - Nuôi trồng thủy sản ở đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bạn vào link này tham khảo nhé: https://tailieu.vn/doc/hien-trang-nguon-loi-va-hoat-dong-khai-thac-nuoi-trong-thuy-san-o-dam-pha-tam-giang-cau-hai-tin-1844551.html